Plastik jest dla nas większym problemem niż zmiany klimatu.